Genel Jeoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Abdurrahman Dokuz

Unvan/Görev Mühendislik Fakültesi Dekanı, Öğretim Üyesi
E-Posta dokuz
Dahili 1695
Kişisel Bilgiler

Prof. Dr. Çiğdem Saydam Eker

Unvan/Görev Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi
E-Posta csaydam
Dahili 1709
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Kadir Sünnetci

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta kadir.sunnetci
Dahili 1717
Kişisel Bilgiler

Maden Yatakları-jeokimya Anabilim Dalı

Prof. Dr. Enver Akaryalı

Unvan/Görev Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi
E-Posta eakaryali
Dahili 1696
Kişisel Bilgiler

Mineraloji-petrografi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Abdullah Kaygusuz

Unvan/Görev Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi
E-Posta akaygusuz
Dahili 1707
Kişisel Bilgiler

Prof. Dr. Ferkan Sipahi

Unvan/Görev Öğretim Üyesi, Rektör Yardımcısı
E-Posta ferkansipahi
Dahili 1711
Kişisel Bilgiler

Prof. Dr. Emre Aydınçakır

Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta emre
Dahili 1706
Kişisel Bilgiler

Doç. Dr. Mehmet Ali Gücer

Unvan/Görev Dekan Yardımcısı, Öğretim Üyesi
E-Posta maligucer
Dahili 1713-1732
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Ahmet Dündar Şen

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi Doktor
E-Posta ahmetsen
Dahili 2001
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Nehir Merdan Tutar

Unvan/Görev (ÖYP) Araştırma Görevlisi
E-Posta zmerdan
Dahili 1700
Kişisel Bilgiler

Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Selçuk Alemdağ

Unvan/Görev Anabilim Dalı Başkanı, MYO Müdürü, Öğretim Üyesi
E-Posta selcuk
Dahili 1699
Kişisel Bilgiler

Doç. Dr. Serhat Dağ

Unvan/Görev Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü, Öğretim Üyesi, Rektör Danışmanı
E-Posta serhatdag
Dahili 1698
Kişisel Bilgiler