Lab. Sorumlusu:     Doç. Dr. Alaaddin VURAL
Lab. Sorumlu Yrd.:  Arş. Gör. Ahmet Dündar ŞEN
 

Örnek Hazırlama laboratuvarında başlıca:

Çeneli Kırıcı
Halkalı Öğütücü
Cevher örneği Parlatma Diskleri ve Düzeneği

bulunmaktadır.