2020 Yılı Jeoloji Mühendisliği Akran Değerlendirme Raporu (Lisans)   İndir
2020 Yılı Jeoloji Mühendisliği Akran Değerlendirme Raporu (Lisansüstü)   İndir