2020 Yılı Jeoloji Mühendisliği Akran Değerlendirme Raporu (Lisans)   İndir
2020 Yılı Jeoloji Mühendisliği Akran Değerlendirme Raporu (Lisansüstü)   İndir
2021 Yılı Jeoloji Mühendisliği Akran Değerlendirme Raporu (Lisans)   İndir
2021 Yılı Jeoloji Mühendisliği Akran Değerlendirme Raporu (Yüksek Lisans)   İndir
2021 Yılı Jeoloji Mühendisliği Akran Değerlendirme Raporu (Doktora) İndir