Jeoloji Mühendisliği Bölümü başlıca dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar:
- Genel Jeoloji ABD
- Mineraloji-Petrografi ABD
- Maden Yatakları-Jeokimya ABD
- Uygulamalı Jeoloji ABD

Bölümümüzde görev yapan akademik personelin anabilim dallarına göre dağılımı şu şekildedir:

 

GENEL JEOLOJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Abdurrahman DOKUZ Yapısal Jeoloji-Jeotektonik
Prof. Dr. Çiğdem SAYDAM EKER Petrol-Kömür Jeolojisi /Sedimantoloji
Arş. Gör. Kadir SÜNNETÇİ Genel Jeoloji

MİNERALOJİ-PETROGRAFİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Abdullah KAYGUSUZ Petrografi / Petroloji
Prof. Dr. Ferkan SİPAHİ Volkanik kayaçlar, Granitoid, Skarn yatakları, Kil Mineralojisi
Doç. Dr. Emre AYDINÇAKIR Mineraloji-Petrografi
Doç. Dr. Mehmet Ali GÜCER Mineraloji-Petrografi, Metamorfik Petrografi ve Petroloji, Jeokronoloji
Arş.Gör. Ahmet Dündar ŞEN Mineraloji-Petrografi
Arş.Gör. Zenne MERDAN (ÖYP) Mineraloji-Petrografi

MADEN YATAKLARI-JEOKİMYA ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Alaaddin VURAL  Maden Yatakları-Jeokimya
Doç. Dr. Enver AKARYALI Maden Yatakları-Jeokimya
Öğr. Gör. İbrahim AKPINAR Maden Yatakları-Jeokimya
   

UYGULAMALI JEOLOJİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Serhat DAĞ Mühendislik Jeolojisi
Doç. Dr. Selçuk ALEMDAĞ Mühendislik Jeolojisi