2020 Yılı Jeoloji Mühendisliği Öz Değerlendirme Raporu (Lisans)   İndir
2020 Yılı Jeoloji Mühendisliği Öz Değerlendirme Raporu (Lisansüstü)   İndir