1-9 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak ara sınavlarda ve akabinde yapılacak tüm sınavlarda öğrencilerin uyması gereken kurallar ekte verilmiştir. Tüm öğrencilerin gereken hassasiyeti göstermesi gerekmektedir.

Sınavlarda Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar