Gümüşhane Fevzipaşa İlkokulu öğrencileri bölümümüze gezi düzenledi ve laboratuvarlarımızı ziyaret etti. 25 kişilik öğrenci grubu bölümümüze ait Genel Jeoloji Laboratuvarı ile Mineraloji-Petrografi Laboratuvarlarını gezdi. Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali GÜCER tarafından öğrencilere jeoloji mühendisliği mesleği, ülkemizin jeolojisi, kayaç, maden ve minerallerin oluşumu, petrografik kesitlerin yapımı ve mikroskopta incelenmesi gibi birçok konuda bilgiler sunuldu. Bununla birlikte öğrenciler laboratuvarlarda kayaçları ve mineralleri görme, mikroskopta petrografik kesitleri inceleme imkanına sahip oldular.