Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından oluşturulan ve ilki 2016 yılında yayınlanan "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi" çalışması güncellenerek 2020 yılı için yayımlanmıştır.

"Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi" çalışması TÜBİTAK tarafından üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarını karşılaştırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Analizde ayrıca bir üniversitenin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm araştırma alanlarından hangilerinde, görece daha yetkin olduğunun analizine de yer verilmektedir.

TÜBİTAK'ın 2020 yılı değerlendirmesinde,  Üniversitemiz yer bilimleri (Jeoloji + Jeofizik) alanında gerek hacim, gerekse kalite bakımından ilk 10 üniversite arasına girme başarısı göstermiştir. Üniversite içi bölümlerinin karşılaştırıldığı yetkinlik haritasında ise yer bilimleri ilk sırada yer almıştır.

TÜBİTAK Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi Çalışması