19.09.2013 tarihli bölüm kurul kararında alınan kararlar gereği, Bölümümüzde 2014-2015 Güz döneminden itibaren geçerli olmak koşulu ile bazı derslere ön koşul getirilmiştir.
 
Doç. Dr. Ferkan SİPAHİ
Bölüm Başkanı