Lab. Sorumlusu:      Dr. Mehmet Ali GÜCER
Lab. Sorumlu Yrd.:  Arş. Gör. Zenne MERDAN TUTAR

Optik mineraloji laboratuvarında başlıca:

Öğrenci Polarizan Mikroskobu (15 adet)
Leica EC3 Polarize mikroskop (Kameralı)
Projeksiyon Cihazı (Epson)
Masaüstü Bilgisayar

bulunmaktadır.