Bölümümüz bilgisayar derslerinde dekanlığa bağlı olan "Bilgisayar Lab. 3" dersliğini kullanmakta olup, derslikte başlıca:

Masaüstü bilgisayar (50 adet)
Projeksiyon cihazı (1 adet)

bulunmaktadır.