Ders içeriklerine resmi işlemler için ihtiyaç duyulduğu taktirde,  ders içeriklerinin çıktısının öğrencilerin kendileri tarafından bölümümüz web sitesinden  alınıp bölüm başkanlığına imzalatılması ve dekanlıkta mühürletilmesi gerekmektedir.