İbrahim AKPINAR

Öğr.Gör. İbrahim AKPINAR
(0456)2331000-1712

 

 

EĞİTİM GEÇMİŞİ
  Üniversite Bölüm Yıl
Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon-Türkiye Jeoloji Mühendisliği  1983
Yüksek Lisans South Dakota School of Mines & Technology, Rapid City-SD-USA Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliği 1994
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa-İstanbul-Türkiye Jeoloji Mühendisliği Devam ediyor

 

VERDİĞİ DERSLER
  Ders Kodu Ders Adı Dersin Verildiği Bölüm Dönemi
1 JLJ323 Jeokimya Jeoloji Mühendisliği Güz
2 JLJ302 Maden Yatakları Jeoloji Mühendisliği Bahar
3 JLJ435 Maden Jeolojisi Jeoloji Mühendisliği Güz
4 SEC401 Cevher Mikroskobisi Jeoloji Mühendisliği Güz
5 SEC405 Maden Hukuku Jeoloji Mühendisliği Güz
6 SEC415 Maden Ekonomisi Jeoloji Mühendisliği Güz
7 SEC306 Endüstriyel Hammaddeler Jeoloji Mühendisliği Bahar
8 JLJ405 Saha Bilgisi-1 Jeoloji Mühendisliği Güz
9 JLj406 Saha Bilgisi-2 Jeoloji Mühendisliği bahar
10 SEC404 Madencilik Bilgisi Jeoloji Mühendisliği Bahar
11 SEC412 Sondaj Tekniği Jeoloji Mühendisliği Bahar
12 JLJ417 Mesleki Uygulama Bilgisi Jeoloji Mühendisliği Güz-Bahar
13 JLJ320 Jeolojik Harita Alımı (Arazi) Jeoloji Mühendisliği Yaz
14 JLJSEC402 Gemoloji Jeoloji Mühendisliği Bahar
15 SEC421 Mesleki İngilizce-1 Jeoloji Mühendisliği Güz
16 JLJSEC301 Mesleki İngilizce-1 Jeoloji Mühendisliği Güz
17 JLJSEC302 Mesleki İngilizce-2 Jeoloji Mühendisliği Bahar
18 JLJSEC415 Maden Ekonomisi Jeoloji Mühendisliği Güz
19 JLJSEC412 Sondaj Tekniği Jeoloji Mühendisliği Bahar
20 JLJSEC404 Madencilik Bilgisi Jeoloji Mühendisliği Bahar
21 JLJ124 Genel Jeoloji-2 Jeofizik Mühendisliği Bahar
22 JLJ221 Yapısal Jeoloji Jeofizik Mühendisliği Güz
23 JLJ333 Maden Yatakları Jeofizik Mühendisliği Güz
24 JLJ421 Maden Jeolojisi Jeofizik Mühendisliği Bahar
25 TEZ Bitirme Çalışması Jeoloji Mühendisliği Güz ve Bahar

 

YAPTIĞI TEZLER
    Tez Adı Yıl
1 Yüksek Lisans Evaluation of Geochemical Exploration Techniques for Graywacke Hosted Vein Type Quartz-Gold Mineralizations, SlateCreek and Redfern Mountain Areas, Pennington County, South Dakota,USA 1994
2 Doktora    

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER
  Görev Yeri Görevi Yıl
1 GÜ-Jeoloji Mühendisliği Bölümü ERASMUS Bölüm Koordinatörü 2012-
2 GÜ-Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu Üyesi 2013-
3 GÜ-Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uyum Komisyonu Üyesi 2009
4 GÜ-Jeoloji Mühendisliği Bölümü İntibak Komisyonu üyesi 2009
5 KTÜ, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı 2005-2009
6 KTÜ, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Burs Komisyonu Başkanı 2005-2007
7 GÜ,Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jeokimya-Maden Yatakları Anabilim Dalı Başkanı 2008-2010

 

MESLEKİ DENEYİM
  Görev Yeri Görevi Yıl
1 Renteks (Geotes) Zemin  Etüd ve Madencilik A.Ş, Kadıköy, İstanbul Jeoloji Mühendisi ve Maden Arama Jeoloğu 3
2 Mires İnşaat A.Ş. Üsküdar İstanbul Jeoloji Mühendisi, Şantiye 2. Şefi 2
3 Serbest Meslek, Bayburt-Erzurum Maden Arama ve Değerlendirme Danışmanlığı 5

 

UZMANLIK VE ARAŞTIRMA ALANLARI
1 Metamorfik kayaçlar içindeki altınlı Kuvars damarları, Arseniğin doğal ortamlardaki davranışı, 
2 Porfiri, skarn ve epithermal sistemler ve ilişkili cevherleşmeler, Masif Sülfid Yatakları
3 Endüstriyel hammaddeler, kil jeokimyası ve minerolojisi

 

SCI-SCIE-AHCI KAPSAMINDAKİ MAKALELERİ Atıflar
1  Eker Saydam,Ç.,Akpınar, İ., Sipahi,F.,and Yapıcı, E., (2013) Concentrations of elements in Lias coals from the eastern Black Sea  Region, NE-Turkey  Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects  
2 Eker Saydam, Ç., Sipahi, F., Akpınar, İ., 2011, Organic Maturity and Hydrocarbon Potential of Liassic Coals from The Eastern Pontides, NE-Turkey, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental  Effects  
3 Duke,E., Akpınar, I., Galbreath, K., Burbank., J., 1991. Fluid inclusion characteristics of Precambrian vein - type gold deposits: A Preliminary Compilation (in Economic Geology, Black Hills Section, Guide Book), Rapid City, SD, USA  
4    

 

SCI-SCIE-AHCI KAPSAMI DIŞINDAKİ MAKALELERİ Atıflar
1    
2    
3    

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
1  Vural, A., Aydal, D. and Akpınar. İ., 2011, A low sulphur epithermal gold mineralisation in Kisacik-Ayvacık Area (Çanakkale-Turkey). Mineralogical Magazine Abst. p.2105 Goldschmidt Conference 2011, August 14-19 Praque, Czech Republic
2  Kaygusuz, A., Aslan, Z.,Akpınar, İ,. and Kaygusuz, K.,2005, Geochemistry and Geochronology of Tertiary-Aged Volcanic Rocks of South of Ilica (Erzurum), NE-Turkey, Geochimica et Cosmochimica Acta, 69, A830
3  

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ MAKALELERİ Atıflar
1    
2    
3    

 

ULUSAL HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
1  Akpınar, İ., Sipahi, F., Vural, A., Uzunlar, N., Çorumluoğlu,  Ö., Asri, İ., Albayrak, Ö.  2013, Gümüşhane'deki Killerin Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri, Türkiye: Uzaktan algılama ile yorumlanması 66.TJK Sempozyumu, ODTÜ, Ankara
2  Akpınar, İ., 2012, Gümüşhane Bölgesinde Madencilik-1, Maden Ocak Teknolojileri, Yıl. 2, Sayı 8,Ocak-Şubat s,70-78., APA yayıncılık, İstanbul. www.madenveocak.com.tr
3  Akpınar, İ., 2012, Gümüşhane Bölgesinde Madencilik-2, Maden Ocak Teknolojileri, Yıl. 2, Sayı 9,Mart-Nisan, s,82-86., APA yayıncılık, İstanbul. www.madenveocak.com.tr
4  Akpınar, İ., Demir, Y., Akaryalı,  E.,  Kocagülle, L.,  2010,  Gümüşhane İli Maden Yatakları ve Potansiyel Alanlar.  İl Oluşunun 85. Yılında Gümüşhane Tarihi ve Ekonomisi Sempozyumu (25-27 Mayıs, 2010), Gümüşhane
5  Akpınar, İ., 2010,  Gümüşhane İlinde Madencilik Faaliyetleri,  İl Oluşunun 85. Yılında Gümüşhane Tarihi ve Ekonomisi Sempozyumu (25-27 Mayıs, 2010), Gümüşhane.
6  Akaryalı,  E., Demir, Y., Akpınar, İ.,  2010, Gümüşhane’de Altın Ve Gümüş, İl Oluşunun 85. Yılında Gümüşhane Tarihi ve Ekonomisi Sempozyumu (25-27 Mayıs, 2010), Gümüşhane.
7  Akpınar, İ. Demir, Y. Akaryalı, E. 2006. Gümüşhane İli Maden Potansiyeli ve Bölge Ekonomisindeki Önemi, Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 14-16 Eylül 2006, Trabzon,  
8  Demir, Y. Sadıklar, M.B. Uysal, İ. and Akpınar, İ. 2006. Geochemical Characteristics of Köstere Pb -Zn-Cu Mine (Gümüşhane, NE Turkey), Selçuk Üniversitesi Sempozyumu Bildiri Özleri,
9  Akaryalı, E., Tüysüz, N., Yaylalı Abanoz, G., Ve Akpınar, İ. 2006. Toprak ve Bitki Jeokimyasına Bir Örnek: Trabzon – Yomra Arası Sahil Yolu Boyunca Fındık Bitkilerinde Pb, Zn, Cu Kirliliği (KD, Türkiye ), 20-23 Eylül 2006, Uluslar arası Katılımlı 30. Yıl Fikret KURTMAN Jeoloji Sempozyumu, 210. s, Selçuk Üniversitesi, Konya.
10  
11  

 

GÖREV ALDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER
  Etkinlik Adı Görevi Yıl
1      
2      

 

PATENTLER
1  
2  
3  

 

BİLİMSEL RAPORLAR
1  
2  
3  

 

DOKTORA DANIŞMANLIKLARI
  Tez Adı Tezin Sahibi Yıl
1      
2      

 

YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIKLARI
  Tez Adı Tezin Sahibi Yıl
1      
2      

 

YAZDIĞI KİTAPLAR VEYA KİTAP BÖLÜMLERİ
  Kitap Adı (Yazarı Olduğu Bölüm) ISBN Yıl
1 Gümüşhane İli Maden Potansiyeli (Tüm bölümler)   2006
2      

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER
  Proje Adı Görevi Destekleyen Kuruluş Yıl
1  Evaluation of Geochemical Exploration Techniques for gold-quartz veins in graywacke hosted Precambrian aged metamorphic rocks, Slate Creek Area, Redfern Mountain, Black Hills, SD, USA,  1994(Master Thesis)  Araştırmacı South Dakota School of Mines &Technology, SD-USA 1990-1994
2

  2012.02.1716.2  Gümüşhane Çöp Alanlarının Ağır Metal Kirliliği Oluşturması açısından İncelenmesi

Yardımcı araştırmacı. Gümüşhane Üniversitesi BAP Projesi 2012-2013
3  2012.02.1710.7  Doğu Karadeniz Bölgesinde Yüzeylenen Jura Yaşlı Kömürlerin Organik Jeokimyasal Özellikleri ve Çökelme Ortamlarının İncelenmesi Yardımcı Araştırmacı Gümüşhane Üniversitesi BAP Projesi 2012-2013
4  2013. 04.13.F5114.02.4,  Ünlüpınar (Kelkit-Gümüşhane) Eylence Yayla ve Emirkomu Pb-Zn-Cu±Au±Ag Cevherleşmesinin Jeolojik, Mineralojik, Kökensel ve Jeofiziksel İncelenmesi.  Yardımcı Araştırmacı Gümüşhane Üniversitesi 2013- devam ediyor
         

 

VERDİĞİ SEMİNERLER
1  
2  
3  

 

HAKEMLİKLER
1  
2  
3  

 

KURULUŞ ÜYELİKLERİ
1  TMMOB, Jeoloji Mühendisleri Odası Üyesi, Oda Sicil No: 7892
2  
3  

Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: jeoloji@gumushane.edu.tr Telefon: (0456) 233 10 00 Faks: (0456) 233 10 75