Çiğdem S. EKER

Bölüm Başkanı
Doç.Dr. Çiğdem S. EKER
(0456)2331000-1709

 

 

EĞİTİM GEÇMİŞİ
  Üniversite Bölüm Yıl
Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1988-1992
Yüksek Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1992-1995
Doktora Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1996-2002

 

VERDİĞİ DERSLER
  Ders Kodu Ders Adı Dersin Verildiği Bölüm Dönemi
1 JLJ 202 Stratigrafi Jeoloji Bahar
2 JLJ 203 Sedimentoloji Jeoloji Güz
3 SEC 309 Tarihsel Jeoloji Jeoloji Güz
4 JLJ SEC 401 Yeraltı Jeolojisi Jeoloji Güz
5 JLJ 408 Yakıtlar Jeolojisi Jeoloji Bahar
6 JLJ 405 Saha Bilgisi I ve II Jeoloji Güz ve Bahar
7 JLJ 320 Harita Alım Dersi Jeoloji Bahar
8 JLJ 5068 Petrol Jeokimyası FBE Jeoloji  Bahar
9 JLJ 5062 Yeraltı Yapılarının Yorumlanması ve Değerlendirilmesi FBE Jeoloji Güz
10 JLJ 5061 Kırıntılı Kayaçlar FBE Jeoloji GÜZ

 

YAPTIĞI TEZLER
    Tez Adı Yıl
1 Yüksek Lisans Maden (Bayburt) Yöresi Eosen Kumtaşlarının Sedimanter Petrografik Özellikleri ve Çökelme Ortamı 1995
2 Doktora Doğu Pontidler’de Geç Kretase Yaşlı Kırıntılı Çökellerin Sedimanter Petrografik ve Organik Jeokimyasal Özellikleri 2002

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER
  Görev Yeri Görevi Yıl
1 KTÜ Gümüşhane Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı 2005-2008
2 Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Dekan Yardımcılığı 2009-2011
3 Gümüşhane Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Bölüm Başkanlığı 2011-2017
4 Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. Jeoloji Müh. Böl. Bölüm Başkanlığı 2017-

 

 

MESLEKİ DENEYİM
  Görev Yeri Görevi Yıl
1 KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 50/d kadrosu Araştırma Görevlisi 1994
2 KTÜ Gümüşhane Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi 1994-2003
3 KTÜ Gümüşhane Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. 2003-2008
4 Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. 2008-2013
5 Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik  ve Doğa Bil. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. 2013-

 

UZMANLIK VE ARAŞTIRMA ALANLARI
1 Genel Jeoloji
2 Kırıntılı ve Kimyasal Kayaç Sedimentolojisi ve Jeokimyası
3 Petrol ve Kömür Jeokimyası

 

SCI-SCIE-AHCI KAPSAMINDAKİ MAKALELERİ Atıflar
1

Saydam C., Korkmaz S., Source Rock Characteristics and Hydrocarbon Potential of the Late Cretaceous Deposits in the Eastern Black Sea Region, NE-Turkey, Energy Sources, Part A, 30: 1141-1151 pp., 2008 

 
2

Saydam Eker C., Organic geochemical characteristics and depositional environments of Eocene deposits in  the Eastern Black Sea Region, NE Turkey, Energy Sources, Part A, 35: 413-425 pp. 2013

 
3

Saydam Eker C., Korkmaz, S., Mineralogy and whole rock geochemistry of late Cretaceous sandstones from the eastern Pontides (NE Turkey). Neues Jahrbuch für Mineralogie, 188, 235-256 pp., 2011

 
4

Saydam Eker C.,  Sipahi, F. and Akpinar, I.,  Organic maturity  and hydrocarbon potential of Liassic coals from the eastern Pontides, NE-Turkey, Energy Sources, Part A, 37: 1260-1267 pp. 2015

 
5

Saydam Eker C.,  Sipahi, F. and Kaygusuz A., Trace and Rare Earth Elements as Indicators of Provenance and Depositional Environments of Lias Cherts in Gumushane, NE, Turkey, Chemie der Erde,  72, 167-177 pp., 2012

 
6

Saydam Eker C.,  Petrography and Geochemistry of Eocene sandstones from eastern Pontides (NE TURKEY): Implications for source area weathering, provenance and tectonic setting, Geochemistry International, 50, 683-701 pp., 2012

 
7 Saydam Eker C.,  Akpinar, İ., Sipahi, F. and Yapıcı E.,Concentrations of elements in Lias coals from the eastern Black Sea Region, NE-Turkey, Energy Sources, Part A, 38:11, 1643-1652pp., 2016   
8 Saydam Eker Ç.,  Akpinar, İ. and Sipahi, F., Organic geochemistry and element distribution in coals formed in Eocene Lagoon facies from the Eastern Black Sea Region, NE Turkey, Turkish Journal of Earth Sciences, 25: 467-489 pp., 2016  
9 Saydam Eker Ç.,  Geochemical and isotopic characteristics of stream and terrace sediments of the Harsit Stream, NE    Turkey, Geochemistry: Exploration, Environmental, Analysis, DOI: 10.1144/geochem 2016-470, 2017  
10 Sipahi, F., Kaygusuz, A., Saydam Eker, Ç., Vural, A., Akpınar, İ., Late Cretaceous Arc Igneous Activity: The Eğrikar Monzogranite Example, International Geology Review, 10.1080/00206814.2017.1336120, 2017    

 

SCI-SCIE-AHCI KAPSAMI DIŞINDAKİ MAKALELERİ Atıflar
1

Saydam Eker C.;Yapici E.Major and some trace elements concentrations of Miocene-aged Alpu coals, Eskişehir, Turkey, Earth Sciences, 3(4), 109-116, 2014

 
2    

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

1

   Saydam Ç ., Korkmaz S., Petrographic Properties of Late Cretaceous Sedimentary Deposits in Gümüşhane (NE-Turkey), Berichte der Deutschen Mineralogischen        Gesellschaft, Beihefte zum European Journal of Mineralogy vol. 14, 141 pp., Hamburg, Germany, 2002

2

    Saydam Ç., Korkmaz S., Organic Geochemical Properties of Marls of Late   Cretaceous Aged in Yaglıdere and Musalla (Gümüshane/NE-Turkey), Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft, Beihefte zum European Journal of Mineralogy vol. 15, 167 pp., Bochum, Germany, 2003

3

    Saydam Ç., Korkmaz S., Texturel Properties of Sanstones of Late Cretaceous Aged in Yaglıdere and Musalla (Gümüshane/NE-Turkey), Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft, Beihefte zum European Journal of Mineralogy vol. 15, 167 pp. Bochum, Germany, 2003

4

   Saydam Ç., Korkmaz S., Organic Geochemical Properties of Detritics Sediments     of Late Cretaceous Aged in the South Zones of Eastern Pontid (NE-TURKEY) , Tenth International Symposium on Experimental Mineralogy, Petrology and Geochemistry. EMPG. 96 pp., Frankfurt, Germany, 2004

5

    Saydam Ç.,Eocen aged Sandstones in Gümüşhane NE Turkey:   Sedimentology, Sedimentary Petrography and Provenance according to Plate Tectonic Goldschmidt Conference, Geochimica et  Cosmohimica Acta Journal of the Geochemical Society and the Meteoritical Society. v. 70, 18S,  558 pp., Melbourne, Australia, 2006

6

    Saydam Eker Ç.,Source rock characteristics, organic maturity  and hydrocarbon potential of the Eocene deposits in Black Sea Region, NE Turkey, 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 28 pp., Adana, Turkey, 2010 

7

   Sipahi F., Kaygusuz A., Akpınar İ., Eker, Ç. S.,  Geochemical and Isotopic Characteristics of Volkanic Rocks in Kalınçam, Tonya-Trabzon, NE Turkey, 12th International Congress for Applied Mineralogy, August 10-12, 2015 İatanbul, Turkey

8

Sipahi F., Akpınar İ., Kaygusuz A ., Vural, A.,Eker, Ç. S., Türk, E.  Mineralization of Kopuz Fe-Skarn deposit (Gümüşhane, Turkey), The WORLD Multidisiplinary Earth Sciences 7-11 September, 2015 MESS 2015 Symposium Prague (Czech Republic)

9

Sipahi F., Kaygusuz A., Akpınar İ., Eker, Ç. S.,  Vuarl, A., Yılmaz, M., Investigation og geochemical and İsotopic characteristics of volkanic rocks in Kalınçam, Tonya-Trabzon, NE Turkey, 25th ANNIVERSARY, Gt Goldschmidt (2015), Prague, CZ August 16-21 2015

10

Sipahi F., Kaygusuz A., Akpınar İ., Eker, Ç. S.,  Investigation of Mineralization of Egrikar Fe-Skarn Deposit (Torol-Gümüşhane, Turkey), 25th ANNIVERSARY, Gt Goldschmidt (2015), Prague, CZ August 16-21 2015

11

Saydam Eker, Ç., Sipahi, F., Akpınar, İ.,  Organic Geochemical Properties and Depositional Environment of Eocene Coals in Eastern Black Sea Region (Ne Turkey), 7. Jeokimya Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2016, Antalya

12

Sipahi F., Akpınar, İ., Kaygusuz, A., Vural, A., Saydam Eker, Ç. Investigation of Karadağ Fe-Cu Skarn Deposit (Gümüşhane, Turkey), III International Conference on Engineering and Natural Science, 3-7 May 2017 Budapest

13

Sipahi, F., Vural, A., Akpınar, İ., Saydam Eker, Ç., Kaygusuz, A., Comparison of Fluid Inclusions of Eğrikar Fe-Cu, Kopuz Fe and Karadağ Fe-Cu Skarns occurances (Gümüşhane, Turkey),   III International Conference on Engineering and Natural Science, 3-7 May 2017 Budapest 

 

 

GÖREV ALDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER
  Etkinlik Adı Görevi Yıl
   
   
   
   

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ MAKALELERİ

1

1 Saydam Ç., Korkmaz S., Doğu Karadeniz Bölgesinde Geç Kretase Yaşlı Kırıntılı Çökellerin Sedimantolojik ve Sedimanter Petrografik Özellikleri, Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt 49, Sayı 1, 25-48 ss., 2006  
2 Eker Saydam Ç.,Gümüşhane Bölgesindeki Eosen Kumtaşlarının Sedimanter Petrografisi ve Levha Tektoniği Ölçekli Provenansına Bir Yaklaşım, Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt 51, Sayı 3, 131-149 ss., 2008  


 

ULUSAL HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
1

Saydam Ç. , Korkmaz S., Maden (Bayburt) Yöresi Eosen Kumtaşlarının Sedimanter Petrografik Özellikleri ve Çökelme Ortamı, KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu, 98 ss., Trabzon, Türkiye, 1995 

2

Saydam Ç., Korkmaz S., Pirahmet (Gümüşhane) Yöresindeki Geç Kretase Yaşlı Kırıntılı Çökellerin Organik Jeokimyasal Özellikleri, Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, 47 s., Gümüşhane, Türkiye, 2002

3

Saydam Ç., Korkmaz S., Doğu Pontidler’de Geç Kretase Yaşlı Kumtaşlarınının Kaynak Alanının Belirlenmesi, Mersin Üniversitesi, 10. Yıl Sempozyumu, 24 ss., Mersin, Türkiye, 2003

4

Saydam Ç., Korkmaz S., Doğu Karadeniz’de Geç Kretase Yaşlı Kırıntılı Çökelllerin Sedimantolojik ve Sedimanter Petrografik Özellikleri, Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi ve Maden Potansiyeli Sempozyumu, 14 ss.,Trabzon, Türkiye, 2003

5

Saydam Ç., Korkmaz S., Doğu Karadeniz’de Geç Kretase Yaşlı Kırıntılı Çökellerin Organik Jeokimyasal Özellikleri, Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi ve Maden Potansiyeli Sempozyumu, 16 ss., Trabzon, Türkiye, 2003

6

Saydam Ç., Gümühane’de Yer Alan Eosen Yaşlı Volkano-Tortul Özellikli     Kumtaşları ile  Türbidit Karakterli Kumtaşlarının Karşılaştırılması, 40. Yıl Sempozyumu, 36 ss., Trabzon, Türkiye, 2005  

7   

 

GÖREV ALDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER
  Etkinlik Adı Görevi Yıl
1      
2      

 

PATENTLER
1  
2  
3  

 

BİLİMSEL RAPORLAR
1  
2  
3  

 

DOKTORA DANIŞMANLIKLARI
  Tez Adı Tezin Sahibi Yıl
1      
2      

 

YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIKLARI
  Tez Adı Tezin Sahibi Yıl
1

Alpu (Eskişehir) Yöresi Miyosen Yaşlı Kömürlerin Element Jeokimyası 

Ejder Yapıcı 2013
2

Çoruh Nehri (Bayburt) Dere Yatağı Çökellerinin Jeokimyasal Özellikleri Ve Ağır Metal İçeriğinin İncelenmesi

Esen Demirkol Kılıç 2015
3

Ankara Çayı Dere Yatağı Çökellerinin Jeokimyasal, İzotopik Özellikleri ve Ağır Metal İçeriği

Özay Özkan 2016
4

Ankara Çayı’na Ait Eski Alüvyonların Jeokimyasal ve İzotopik Özelliklerinin İncelenmesi

Mustafa Kemal Gümüş 2016

 

YAZDIĞI KİTAPLAR VEYA KİTAP BÖLÜMLERİ
  Kitap Adı (Yazarı Olduğu Bölüm) ISBN Yıl
1      
2      

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER
  Proje Adı Görevi Destekleyen Kuruluş Yıl
1

Doğu Pontidler’de Geç Kretase Yaşlı Kırıntılı çökellerin Sedimanter Petrografik ve Organik Jeokimyasal Özellikleri, Proje no: 98.112.005.6  

Araştırmacı KTÜ -BAP 1998
2 Doğu Karadeniz Bölgesinde Eosen Yaşlı Kırıntılı Çökellerin Organik Jeokimyasal Özellikleri ve Kaynak Kaya Potansiyeli, Proje No: 2006.118.001.9  Araştırmacı KTÜ-BAP 2006
3 Doğu Karadeniz Bölgesinde Yüzeylenen Jura Yaşlı Kömürlerin Organik Jeokimyasal Özellikleri ve Çökelme Ortamlarının İncelenmesi, Proje no: 2012.02.1710.7  Yürütücü GÜ-BAP 2012
4 Gümüşhane ve Bayburt Yörelerinde Yüzeylenen Eosen Yaşlı Kömürlerin Organik Jeokimyasal Özellikleri ve Çökelme Ortamının İncelenmesi, Proje no: 13.F5114.02.3 Araştırmacı GÜ-BAP 2013

 

VERDİĞİ SEMİNERLER
1  
2  
3  

 

HAKEMLİKLER
1

Energy Sources

2 ISRN Geology

 

KURULUŞ ÜYELİKLERİ
1

TMMOB Jeoloji Mühendisliği Odası

2  
3  

 

Saydam Ç., Gümühane’de Yer Alan Eosen Yaşlı Volkano-Tortul Özellikli     Kumtaşları ile  Türbidit Karakterli Kumtaşlarının Karşılaştırılması, 40. Yıl Sempozyumu, 36 ss., Trabzon, Türkiye, 2005  
Saydam Ç., Gümühane’de Yer Alan Eosen Yaşlı Volkano-Tortul Özellikli     Kumtaşları ile  Türbidit Karakterli Kumtaşlarının Karşılaştırılması, 40. Yıl Sempozyumu, 36 ss., Trabzon, Türkiye, 2005  

Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: jeoloji@gumushane.edu.tr Telefon: (0456) 233 10 00 Faks: (0456) 233 10 75