Mehmet Ali GÜCER

Bölüm Başkan Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali GÜCER
(0456)2331000-1716


 
 
 

 

 
 
 

 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
E-posta maligucer@gmail.com, maligucer@gumushane.edu.tr
Tel +90 456 2331000-1716
Web http://maligucer.blogspot.com
Google scholar http://scholar.google.com.tr/citations?user=B3kUxI0AAAAJ&hl=tr
Researchgate https://www.researchgate.net/profile/Mehmet_Guecer/?ev=hdr_xprf
ISI Web Researcher ID I-3545-2012
ISI Web Researcher URL http://www.researcherid.com/rid/I-3545-2012
GÜ Akademik BilgiBankası


EĞİTİM GEÇMİŞİ

Üniversite
Bölüm
Yıl
Lisans
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
2000-2004
Yüksek Lisans
Karadeniz Teknik Üniversitesi
FBE Jeoloji Mühendisliği ABD
2005-2008
Doktora Karadeniz Teknik Üniversitesi FBE Jeoloji Mühendisliği ABD 2008-2014


YAPTIĞI TEZLER

Tez Türü Tez Adı Yıl
1 Yüksek Lisans Yoncayolu Metamorfitleri (Üzümlü-Erzincan) ve Çevre Kayaçlarının Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal İncelenmesi 2008
2 Doktora Devrekani (Kastamonu, Türkiye) Metamorfitlerinin Petrokimyası, Petrolojisi ve Jeokronolojisi 2014


MESLEKİ DENEYİM

Görev Yeri
Görevi
Yıl
1
KTÜ Gümüşhane Mühendislik  Fakültesi Jeoloji Müh. Böl.
Arş. Gör.
2005-2009
2
Gümüşhane Üniv. Müh. ve Doğa Bil. Fak. Jeoloji Müh. Böl.
Arş. Gör.
2009-2014
3
Gümüşhane Üniv. Müh. ve Doğa Bil. Fak. Jeoloji Müh. Böl.
Arş. Gör. Dr. 
2014-2016
4
Gümüşhane Üniv. Müh. ve Doğa Bil. Fak. Jeoloji Müh. Böl.
Yrd. Doç. Dr.
2016- ........


AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER

Görev Yeri
Görevi
Yıl
1
Gümüşhane Üniv. Müh. ve Doğa Bil. Fak. Jeoloji Müh. Böl.
Bölüm Başkan Yardımcısı 
Mart 2017 -...
2
Gümüşhane Üniv. Dil Eğitimi Uyg. ve Arş. Merkezi
Müdür Yardımcısı
Temmuz 2017 - ...


UZMANLIK VE ARAŞTIRMA ALANLARI
1

Mineraloji-Petrografi, Metamorfik Petrografi ve Petroloji, JeokronolojiSCI-SCIE-AHCI KAPSAMINDAKİ MAKALELERİ (FULL ARTICLES)
Atıflar
 
1

Gücer, M.A. and Aslan, Z., 2014. 40Ar-39Ar age, petrography and geochemistry of the Yoncayolu Metamorphic Rocks (NE Turkey): Subduction-related metamorphism under greenschist facies conditions. Journal of Mineralogy and Geochemistry, 191, 3, 257-276.

 
 
 
2

Gücer, M.A., Arslan, M., Sherlock, S. and Heaman, L.M., 2016. Permo-Carboniferous granitoids with Jurassic high temperature metamorphism in Central Pontides, Northern Turkey, Mineralogy and Petrology. 110, 6, 943-964 (doi: 10.1007/s00710-016-0443-5)
 

3
ULUSLARARASI HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
Atıflar
1

Gücer, M.A., Aslan, Z. and Bektaş, O., 2007. Petrography and Geochemistry Features of the Yoncayolu Metamorphics in Erzincan, NE Turkey. Geochimica et Cosmochimica Acta, 71, 15, A360. (Sci)

         
        
2

Aslan, Z., Kaygusuz, A.,Gücer, M.A. and Aydınçakır, E., 2007. Petrography and Geochemistry Characteristics of the Calk-Alkaline Tertiary (?) Tuffs in the Gumushane Area, NE Turkey. Geochimica et Cosmochimica Acta, 71, 15, A41. (Sci)

         
         
3

Gücer, M.A., Aslan, Z., 2008. Very low grade-low grade metamorphism in Erzincan, NE Turkey; an example of epizonal metamorphic conditions. 33rd International Geological Congress (IGS), Oslo, Norway.


4

Kaygusuz, A., Aslan, Z., Aydincakir, E., Gücer, M.A.,  Kaygusuz, K., 2008. Petrogenesis of collision-related, calc-alkaline Ilica (Erzurum) volcanites, NE-Turkey: Its relation to the tectonic and geothermal systems. 33rd International Geological Congress (IGC), Oslo, Norway.


5

Gücer, M.A. and Aslan, Z., 2011. Evaluation of diagenesis and metamorphism relationship by using clay mineral indices in the Yoncayolu (Üzümlü, Erzincan) area metamorphic. International European Clay Conference, Book of abstracts, 281, Antalya, Turkey.


 
6

Aslan, Z., Gücer, M.A. and Arslan, M., 2011. 39Ar-40Ar dating on plagioclases of metabasic and metagranitic rocks in the Yoncayolu Metamorphics, NE Turkey. Mineralogical Magazine, 75, 3, 460. (Sci)

         
         
7

Gücer, M.A. and Arslan, M., 2011. Mineral paragenesis and textural features of gneisses and amphibolites from Daday-Devrekani (Kastamonu, Turkey) Massif: Preliminary results. Mineralogical Magazine, 75, 3, 950. (Sci)


8

Gücer, M.A. and Arslan, M., 2012. Mineral chemistry of gneisses and amphibolites from the Daday-Devrekani (Kastamonu) massif, N Turkey. International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, abstracts, 197, İzmir, Turkey.


9


Gücer, M.A. and Arslan, M., 2015. Petrochemistry, petrology, geochronology and P-T estimation of the Devrekani (Kastamonu, N Turkey) MassifThe 25th Anniversary Goldschmidt Conference, abstracts, 1113, Prague, Czech Republic.


10

Akaryalı, E., Aydınçakır, E., Atay, U., Gücer, M.A. and Türk, E., 2015. Mass change calculation of hydrothermal alteration in Kaletaş-Söğütağıl area (Gümüşhane, NE Turkey). The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), abstracts, 232, Prague, Czech Republic.


11

Akaryalı, E., Aydınçakır, E., Gücer, M.A., Atay, U. and Türk, E., 2015. Hydrothermal alteration and clay mineralogy of Eocene Canca volcanics (Gümüşhane, NE Turkey). The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), abstracts, 248, Prague, Czech Republic.


12

Gücer, M.A., Aydınçakır, E., Yücel, C. and Akaryalı, E., 2016.  Petrography, mineral chemistry and geochemical characteristics of the calc-alkaline Eocene (?) andesites in the Altınpınar area (Torul-Gümüşhane) NE Turkey. The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS),  abstracts, 162, Prague, Czech Republic.


13

Yücel, C., Aydınçakır, E., Gücer, M.A. and Akaryalı, E., 2016.   Petrography, mineral chemistry and petrochemistry of the Eocene aged mafic dikes in the Eastern Pontides Orogenic Belt, NE Turkey. The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS),  abstracts, 159, Prague, Czech Republic.


14
 
Yücel, C., Aydınçakır, E., Gücer, M.A. ve Akaryalı, E. 2017.  U-Pb Geochronology, Petrochemistry and Sr-Nd-Pb Isotop Geochemistry of the Eocene Dikes in The Southern Part of Eastern Pontides (NE, Turkey).  III. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Book of Abstracts, 708, Budapest Hungary.
 
 
15

Aydınçakır, E., Gücer, M.A. Yücel, C. ve Akaryalı, E. 2017. Petrochemical characteristics of the adakite-like Eocene(?) andesites in the Altinpinar (Gümüshane) area (Eastern Pontides, NE Turkey). III. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Book of Abstracts, 654, Budapest Hungary.

 
16

Gücer, M.A. ve Semiz, Ü., 2017.  Mineral Paragenesis and Textural Features of Gneisses, Micaschist and Amphibolites from Araç (Kastamonu) Metamorphites: Preliminary Results.  II. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Abstract Book, 69, Rome, Italy

 


ULUSAL HAKEMLİ DERGİ MAKALELERİ
Atıflar
1
Gücer, M.A., Aydınçakır, E., Yücel, C. ve Akaryalı, E., 2017.  Tersiyer Yaşlı Altınpınar Hornblendli Andezitlerinin (Torul-Gümüşhane) Petrografisi, Mineral Kimyası ve P-T Kristalleşme Koşulları. Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 7 (2): 236-267 ( doi: 10.17714/gufbed.2017.07.016)

2


3
ULUSAL HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
Atıflar

1
 
Gücer, M.A., Aslan, Z., 2009. Yoncayolu Metamorfitleri’nin (Üzümlü-Erzincan) Mineralojisi, Jeokimyası ve Kökeni: Yeşilşist Fasiyesinin Metamorfizma Özellikleri.62. Türkiye Jeoloji Kurultayı bildiri özleri kitabı, 36-37, Ankara.
 

          

2
 
Gücer, M.A., Aslan, Z., 2009. Yoncayolu Metamorfitleri’nin (Üzümlü-Erzincan) Çok Düşük Dereceli Metamorfizma Özellikleri ve Diyajenez-Metamorfizma İlişkisi. 14. Ulusal Kil Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 208-209, Trabzon, Türkiye.
 


3
 
Gücer, M.A., Arslan, M., 2012. Daday-Devrekani (Kastamonu) Masifi Gnays ve Amfibolitlerinin Mineral Parajenezleri ve Dokusal Özellikleri: İlk Bulgular. 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı bildiri özleri kitabı, 460-461, Ankara.
 

4
 
Gücer, M.A., Arslan, M., 2012. Daday-Devrekani (Kastamonu, Türkiye) Masifi gnays ve amfibolitlerinin petrokimyasal özellikleri. V. Jeokimya Sempozyumu bildiri özleri kitabı, 163-164, Denizli, Türkiye.
 

5
 
Akaryalı, E., Gücer, M.A., Aydınçakır, E., Türk, E., Demir, H.B., 2015. Eosen yaşlı volkanitlerin hidrotermal alterasyonu ve kil mineralojisi, Kermut (Gümüşhane, KD Türkiye). 16. Ulusal Kil Sempozyumu bildiriler kitabı, 12-13, Çanakkale, Türkiye.
 

 
6
 
Gücer, M.A., Arslan, M., 2016. Devrekani masifinin (K-Türkiye) jeokimyası, jeokronolojisi ve metamorfik evrimi: Orta Pontidler’de yüksek dereceli Jura metamorfizmasına genel bir bakış. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 10-11, Ankara.
 


7
 
Gücer, M.A., Arslan, M., 2016. Devrekani masifi (K-Türkiye) ortognayslarının tüm kayaç jeokimyası ve jeokronolojisi: Orta Pontidler’de Permo-Karbonifer Magmatizması ve Jura yüksek sıcaklık metamorfizmasına genel bir bakış. 7. Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 191-192, Antalya Türkiye.
 

8
Akaryalı, E., Aktaş, F.K., Türk, E., Gücer, M.A., Aydınçakır, E., 2016. Leriköy (Yitirmez) - Dölek (Gümüşhane, KD Türkiye) Yöresi Eosen Yaşlı Volkaniklerin Hidrotermal Alterasyonu ve Kütle Değişim Hesaplamaları. 7. Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 119-120, Antalya TürkiyeKATILDIĞI MESLEKİ KURSLAR/ÇALIŞTAYLAR (WORKSHOP)/YAZ OKULLARI
1

Uluslararası Euroclay-2011 sempozyumunda “Pre-Meeting Workshop on: XRD Methods of Identification of Clay Minerals in Diagenetic and Very Low Grade Metamorphic Rocks by Using Computer-Based Programs” (Leaders: Hüseyin Yalçın, Cumhuriyet University, Sivas, Ömer Bozkaya, Cumhuriyet University, Sivas) kursuna katılım, 26 Haziran - 1 Temmuz 2011, Antalya.

2

“Magmatizma ve Jeodinamik” Lisansüstü Bahar Okulu, 25-29 Eylül 2013, Adrasan-Antalya ( http://magmageo2013.wordpress.com/katilimci-listesi/)

3YURTİÇİ VE YURTDIŞI KURUMLARA ARAŞTIRMA AMAÇLI YAPILAN ZİYARETLER

Ziyaret edilen kurum
Süresi
1
Tübingen Üniversitesi (Almanya) Elektron mikroprob analiz lab.
21-25.01.2012 (5 gün)
2
Ruhr Üniversitesi (Bochum-Almanya) Elektron mikroprob analiz lab.
26.01.2012-04.02.2012 (10 gün)


GÖREV ALDIĞI PROJELER

Proje Adı
Görevi
Destekleyen Kuruluş
Yıl
1

Ilıca (Erzurum) Yöresi Volkanitlerinin Jeokimyasal ve Petrolojik İncelenmesi: Volkanizma, Tektonik ve Jeotermal Sistemler Arasındaki İlişki

Araştırmacı
KTÜ-BAP
2006
2

Tanyeri (Erzincan) Civarındaki Metamorfitlerin Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri

Araştırmacı
KTÜ-BAP
2007-2009
3

Doğu Pontid Kuzey Zonu Tersiyer Volkanitlerinin Petrokimyası, Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası, Jeokronolojisi ve Jeodinamik Gelişimi

Bursiyer
TÜBİTAK
2008-2011
4

Daday-Devrekani (Kastamonu) Masifinin Petrografik, Petrokimyasal ve Petrolojik İncelemesi

Araştırmacı
KTÜ-BAP
2012-2014
5

Sinop ve Çevresindeki Volkanik Kayaçların Petrolojisi ve Kökeni

Araştırmacı
GÜBAP
2013-2014
6

Eosen Yaşlı Volkaniklerde (Gümüşhane, Kd Türkiye) Gözlenen Hidrotermal Alterasyonlar ile Cevherleşmelerin, Jeolojik, Jeokimyasal, Kökensel ve Altın Potansiyeli Açısından İncelenmesi

Araştırmacı/Uzman
TÜBİTAK
2013-......
7
 
Altınpınar (Gümüşhane, KD Türkiye) Civarında Yüzeyleme Veren Bol Amfibol İçerikli Andezitlerin Jeokimyasal ve Kökensel Özelliklerinin İncelenmesi
 
Proje Yürütücüsü
GÜBAP 2016-......
8
 
Yeniyol-Arzular (Gümüşhane, KD Türkiye) Civarındaki Mafik Daykların Petrolojik ve Kökensel Özelliklerinin İncelenmesi
 
Araştırmacı
GÜBAP 2016-......
9
 
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Akreditasyonu Yapılması ile İlgili Altyapı Destekleme Projesi
 
 Araştırmacı
 GÜBAP
2016-......
 10
 
Jeoloji Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları Araştırma Alt Yapı Destek Projesi
 
Araştırmacı GÜBAP  2016-.......


KURULUŞ ÜYELİKLERİ / KOMİSYONLAR (BAŞKANLIK/ÜYELİK) / KURULLAR (BAŞKANLIK/ÜYELİK)
1

Gümüşhane Üniv. Merkezi Araştırma Lab. Uyg. ve Araş. Merkezi (MALUAM) Kalite Yönetim Birimi Başkanı: 2015 - 2017

2

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (GUFBED/GUJSTI) Danışma Kurulu Üyesi: 2015 - 2017

3

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (GUFBED/GUJSTI) Dergi Sekreterya Üyesi: 2014 - 2017

4

Gümüşhane Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. Staj Komisyon Üyeliği: 2011 - 2013

5

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Üyeliği: 2004 - (devam ediyor)

6
 
Gümüşhane Üniv. Müh. ve Doğa Bil. Fak. Jeoloji Müh. Böl.  Mevlana Bölüm Koordinatörlüğü (ÜYE): 2017 - (devam ediyor)

7

European Association of Geochemistry (EAG) - 2017 - (devam ediyor)


 
ALDIĞI ÖDÜLLER
1

TÜBİTAK UBYT Yayın Teşvik Ödülü

2

KTÜ, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, 2003-2004 Mezuniyet Yılı Fakülte Birinciliği

3

KTÜ, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2003-2004 Mezuniyet Yılı Bölüm Birinciliği
 


EDİTÖRLÜK/HAKEMLİK/PROJE PANELİSTLİĞİ
1
 
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (GUFBED/GUJSTI) Editörü: Nisan 2017 - (devam ediyor)
 
2

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (GUFBED/GUJSTI) Dizgi (Mizanpaj) Editörü: Ocak 2015 - (devam ediyor)

3

TÜBİTAK ARDEB Çevre-12 (Katı Atık) oturumu gözlemci panelistlik - 02.06.2015

4

 
 
 

Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: jeoloji@gumushane.edu.tr Telefon: (0456) 233 10 00 Faks: (0456) 233 10 75