Maden Yatakları-Mineraloji
 
   Lab. Sorumlusu:     Öğr. Gör. İbrahim AKPINAR
   Lab. Sorumlu Yrd.:  Arş. Gör. Ahmet Dündar ŞEN

Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: jeoloji@gumushane.edu.tr Telefon: (0456) 233 10 00 Faks: (0456) 233 10 75