Laboratuvarlar

DERSLİKLER VE LABORATUVAR KAPASİTELERİ

DERSLİK ve LABORATUAR ADI
ÖĞRENCİ KAPASİTESİ
ALANI (m2)-BOYUTU(m)
D301
64
79.9 m2 (7.4x10.8 m)
D302
56
71.0 m2 (7.4x9.6 m)
D303
56
71.0 m2 (7.4x9.6 m)
D304
56
71.0 m2 (7.4x9.6 m)
D305
56
71.0 m2 (7.4x9.6 m)
Bilgisayar Lab.
50
65.0 m2 (10x6.5 m)
Uygulamalı Jeoloji Lab.
30
47.4 m2 (6.4x7.4 m)
Genel Jeoloji - Petrografi
30
39.6 m2 (3x13.2 m)
İnce kesit Lab.

23.0 m2 (3.1x7.4 m)
Örnek Hazırlama Lab.

23.0 m2 (3.1x7.4 m)
Optik Mineraloji Lab.
30
47.4 m2 (6.4x7.4 m)
Araştırma Mik. Lab
5
21.8 m2 (3.2x6.8 m)


 
LABORATUAR ADI

                                                              
Uygulamalı Jeoloji
Detaylar için tıklayın
Optik Mineraloji
Detaylar için tıklayın
Maden Yatakları-Mineraloji
Genel Jeoloji-Petrografi
Örnek Hazırlama
Araştırma Mik. Lab. Detaylar için tıklayın
İnce Kesit
Bilgisayar Lab. Detaylar için tıklayınCopyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: jeoloji@gumushane.edu.tr Telefon: (0456) 233 10 00 Faks: (0456) 233 10 75