Anabilim Dalları

Jeoloji Mühendisliği Bölümü başlıca dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar:
- Genel Jeoloji ABD
- Mineraloji-Petrografi ABD
- Maden Yatakları-Jeokimya ABD
- Uygulamalı Jeoloji ABD

Bölümümüzde görev yapan akademik personelin anabilim dallarına göre dağılımı şu şekildedir:


GENEL JEOLOJİ ABD

Doç.Dr. Abdurrahman DOKUZ (Dekan Yrd.; Anabilim Dalı Bşk.) Yapısal Jeoloji-Jeotektonik
Doç.Dr. Çiğdem SAYDAM EKER (Bölüm Başkanı) Petrol-Kömür Jeolojisi /Sedimantoloji
Arş.Gör. Kadir SÜNNETÇİ Genel Jeoloji

MİNERALOJİ-PETROGRAFİ ABD

Doç.Dr. Abdullah KAYGUSUZ Petrografi / Petroloji
Doç.Dr. Ferkan SİPAHİ (FBE Müdürü; Anabilim Dalı Bşk.) Volkanik kayaçlar, Granitoid, Skarn yatakları, Kil Mineralojisi
Yrd.Doç.Dr. Emre AYDINÇAKIR (Bölüm Başkan Yardımcısı) Mineraloji-Petrografi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜCER (Böl. Bşk. Yrd. MALUAM KYB Bşk.) Mineraloji-Petrografi, Metamorfik Petrografi ve Petroloji, Jeokronoloji
Arş.Gör. Ahmet Dündar ŞEN Mineraloji-Petrografi
Arş.Gör. Zenne MERDAN
Mineraloji-Petrografi

MADEN YATAKLARI-JEOKİMYA ABD

Doç.Dr. Alaaddin VURAL  Maden Yatakları-Jeokimya
Yrd.Doç.Dr. Enver AKARYALI (Dekan Yrd.; Anabilim Dalı Bşk.) Maden Yatakları-Jeokimya
Öğr.Gör. İbrahim AKPINAR Maden Yatakları-Jeokimya
   

UYGULAMALI JEOLOJİ ABD

Yrd.Doç.Dr. Serhat DAĞ (Anabilim Dalı Bşk.) Mühendislik Jeolojisi
Yrd.Doç.Dr. Selçuk ALEMDAĞ Mühendislik Jeolojisi
 

Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: jeoloji@gumushane.edu.tr Telefon: (0456) 233 10 00 Faks: (0456) 233 10 75